úvodní Návody na zaměření a montáž Zaměření a montáž horizontální žaluzie


Zaměření a montáž horizontální žaluzie

Ke stažení:

Jak zaměřit žaluzie do plastových oken (pdf)

Návod na montáž žaluzie do plastových oken (pdf)


 

Zaměření horizontální žaluzie do plastových oken a euro oken je velmi snadné.

Rozměry do objednávky zadáváme v cm (s přesností na + - mm).
Např.: š = 90,2 cm

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY A VÝŠKY ŽALUZIE

Pro jistotu je dobré šířku žaluzie zaměřit na více místech. Nahoře, dole a uprostřed okna. Pokud se náhodou rozměry neshodují, počítat pro objednávku s tím nejmenším.

  • Šířka žaluzie pro objednávku:

Šířku měříme mezi zasklívacími lištami, těsně u skla (ale až za gumovým těsněním).
Začátek metru přitiskneme až na doraz k zasklívací liště a měříme rozměr k protější zasklívací liště.

  • Výška žaluzie pro objednávku:

Měříme stejně jako šířku. Z výroby má výška žaluzie vždy přesah, nemusíte se tedy obávat, že bude krátká.

DŮLEŽITÉ:

Takto doporučujeme zaměřit pouze okna se šikmými zasklívacími lištami
(lišty nejsou ke sklu kolmé, směrem od skla se šířka/výška mezi nimi rozšiřuje)

 


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY A VÝŠKY ŽALUZIE pro zasklívací lišty kolmé ke sklu
 

  • Šířka žaluzie pro objednávku (pro zasklívací lišty kolmé ke sklu):

Postupujeme stejně jako v zaměření popsaném výše. Šířku měříme mezi zasklívacími lištami, těsně u skla (ale až za gumovým těsněním).
Nyní však musíme od naměřeného rozměru odečíst 4 mm (2mm na každé straně), aby lamely žaluzie měly dostatečný prostor pro pohyb nahoru a dolů a natáčení.
Šířka žaluzie pro objednávku = Naměřená šířka - 4 mm

  • Výška žaluzie pro objednávku (pro zasklívací lišty kolmé ke sklu):

Naměřená výška je výška žaluzie pro objednávku, od naměřeného rozměru nic neodečítáme, ani k němu nic nepřičítáme. Z výroby má vždy výška žaluzie přesah, nemusíte se tedy obávat, že bude krátká.


 

ISOLINE STANDARD - NÁVOD NA MONTÁŽ

Opatrně rozbalte Vaši žaluzii.
P0ZOR: nepřestřihněte silonovou strunu, ovládací řetízek, nebo některý z provázků.

Každá žaluzie je opatřena štítkem s výrobním rozměrem.

 

Nyní sundejte ze žaluzie koncové krytky, rozmotejte silonové struny a ovládací řetízek.

POZOR: žaluzii neroztahujte. 
Žaluzii vložte do okna. Nechte lamely aby volně sjely dolů. Horní profil žaluzie přisuňte až k horní zasklívací lište. Žaluzii v okně pohledově vycentrujte.
 

Přišroubujte horní profil žaluzie do zasklívacích lišt okna (použijte delší z přiložených šroubů).

POZOR: nešroubujte do rámu okna, pouze do zasklívacích lišt.

 

Poznačte díry pro spodní fixační kolík struny. Jde o to aby silonová struna, v které jsou vedeny lamely žaluzie, byla rovnoběžná s boční hranou okna (označte na obou stranách).

Můžete označit jako na obrázku. Sjeďte se žaluzií dolů, Na spodní lamele označte tužkou stře drážky pro stunu. Lamelu pohledově vycentrujte mezi lištami a označte místo pro fixační kolík.

 

Od skla udělejte značky asi 1,5 cm
(označte na obou stranách).

Podle značek vyrtejte dírky. Vrtáček průměr 2,5 mm.

NA POŽÁDÁNÍ VRTÁČEK ZDARMA přidáme k Vaší objednávce.

 

Na konci silonové struny udělejte uzlík, aby kolík ze struny nemohl vyklouznout (kolík nechejte na struně).
 

Přebytečný zbytek struny za uzlíkem odstřihněte.

Můžete opatrně šikmo zastřihnout špičku kolíku, aby se lépe dostal do dirky.

Vložte strunu do dirky.

POZOR: ujistěte se, že struna není nikde zamotaná.

 

Strunu zajistěte fixačním kolíkem.

 

Kolík zamáčkněte a strunu jemně povytáhněte nahoru, pro ověření zda olík správně drží.

Nyní je třeba silonovou strunu napnout.
Odjistěte horní fixaci struny 

Otevřete...

 

...a zatáhněte za silonovou strunu, tak aby se v okně napnula. Můžete natáhnout pomocí kombinaček.

POZOR: nenapínejte strunu příliš velkou silou. Dole strunu drží pouze kolík.

 

 Držte strunu nataženou a znovu ji zajistěte zamáčknutím horní fixace.

 

 

Přebytečnou strunu odstřihněte. Nechejte ale kousek dlouhý asi 3 cm.

Na konce horního profilu nacvakněte zpět plastové krytky .

 

Na straně, kde je ovládací řetízek, zašroubujte brzdičku žaluzie, ve Vám vyhovující výšce. (použijte kratší z dodaných šroubů). Potom zacvakněte krytku. POZOR: šroubujte do zasklívací lišty, ne do okna.

TIP: Pokud chcete ovládací řetízek zkrátit, rozpojte jej v místě spojky, zastřihněte na požadovanou délku a znovu spojte.

A je to. Žaluzie je připravená k použití.  

[Přeskočit navigaci]